CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Đây là các thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua dịch vụ và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Hướng dẫn và cung cấp thêm các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ;

- Cung cấp thông tin về các dịch vụ liên quan nếu có yêu cầu từ khách hàng;

- Gửi email tiếp thị, khuyến mại về dịch vụ do chúng tôi cung cấp;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trên website;

- Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch;

- Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Trung tâm Phát triển thương mại điện tử.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử, bao gồm ban quản trị và các bộ phận có liên quan đến việc hỗ trợ, tư vấn, thực hiện hợp đồng, hóa đơn và/hoặc đơn hàng với khách hàng và chăm sóc khách hàng.

Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website: vsign.vn và bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra trong việc thu thập thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của khách hàng để thực hiện các mục đích khác ngoài phạm vi cho phép nêu trên. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của khách hàng cho bất kỳ đối tác thứ ba nào.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Đơn vị có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số điện thoại: 024 222 05513

Email: dangkyca@ecomviet.vn

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có thể cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Nội dung khiếu nại gửi về email: dangkyca@ecomviet.vn hoặc số điện thoại: 024 222 05513

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật của những thông tin mà người sử dụng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sẽ đảm bảo an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

Thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và bảo vệ một các nghiêm túc, chính xác và bảo mật.

Chúng tôi thiết lập những phần mềm thu thập, lưu trữ thông tin riêng biệt và được thực hiện duy nhất bởi hệ thống máy chủ và hệ thống máy chủ dự phòng của chúng tôi.

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

8. Cập nhật

Công ty có quyền sửa đổi, cập nhật Chính sách bảo mật này tùy từng thời điểm thích hợp. Các phiên bản sửa đổi, cập nhật sẽ được đăng tải trên webiste. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Chính sách bảo mật được sửa đổi, cập nhật sẽ cấu thành sự đồng ý của khách hàng đối với Chính sách bảo mật như được sửa đổi, cập nhật.

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

Trong quá trình truy cập Website, nếu khách hàng cảm thấy lo lắng hay hoài nghi bất cứ điều gì về việc mình bị đánh cắp thông tin cá nhân không mong muốn, hay việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, vượt phạm vi đã thông báo, khách hàng hoàn toàn có thể gửi khiếu nại về cho Bộ phân Chăm sóc khách hàng của Trung tâm Phát triển thương mại điện tử theo địa chỉ email: dangkyca@ecomviet.vn hoặc số hotline: 024 222 05513 để được giải quyết.

10. Thông tin liên hệ

Nếu Khách hàng có câu hỏi hoặc nhận xét bất kỳ về “Chính sách bảo mật thông tin khách hàng” này xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện thoại: 024 222 05513

Gửi thư điện tử đến: dangkyca@ecomviet.vn

Gửi thư đến: Phòng Phát triển dịch vụ công

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

 


  • TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | 25 Ngô Quyền - Q.Hoàn Kiếm - TP.Hà Nội